Barion Pixel
Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
HATÁLYOS: 2021. december 09 NAPJÁTÓL

Tartalom:
1.Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya
2.Termékekre vonatkozó általános tudnivalók
3.Bevezető rendelkezések
4.A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte
5.A Webáruház használata
6.A rendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte
7.Fizetési módok
8.Szállítás
9.Vásárolt termékek lényeges tulajdonságai, jótállás
10.A vásárlástól való elállás joga
11.A felelősség szabálya
12.Jogérvényesítés, jogorvoslati lehetőségek

1.Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya

1.1_Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:
Cégnév: Anoli Stúdió Bt
Székhely: H-9081 Győrújbarát, Géza fejedelem utca 21.
Cégjegyzékszám: 08-06-014476
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Adószám: 25177169-1-08
Adatkezelési azonosító: NAIH-91724/2015
Számlavezető Pénzintézet: K&H Bank Zrt
Számlaszám: HU42 1040 0511 – 5052 6775 – 8149 1000

Ügyfélszolgálat címe és elérhetősége:
Az Anoli Stúdió Bt által működtetett www.partydoboz.hu Webáruház kizárólag telefonos és elektronikus ügyfélszolgálatot tart fenn
Telefon: +36 30 277 6058
E-mail kapcsolat: hello@partydoboz.hu, megrendeles@partydoboz.hu (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)
Telefonszám:+36 30 277 6058

1.2_A Webáruház a www. partydoboz.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata a
https://www.partydoboz.hu oldalról tölthető le.

1.3_A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webshopban vásárlást nem eszközölhet.

1.4_A Webáruházhoz kapcsolódó, az Üzemeltető által üzemeltetett és működtetett további weboldalak a Webáruház szerves részét képezhetik, melyek az általa forgalmazott termékekre vonatkozóan tartalmaznak általános felhasználói információkat. A Webáruházhoz kapcsolódó további weboldalakról a Webáruházban információkhoz juthat. A weboldalakon, illetve a Webáruházban megjelent tartalmak felhasználása kizárólag a Felhasználó felelőssége, az ebből eredő esetleges közvetlen vagy közvetett károkért vagy következményekért az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. A Felhasználó az ezzel kapcsolatos felelősséget tudomásul veszi és lemond az ilyen helyzetből származó kártérítési jogáról. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés vagy tájékoztatás nélkül az általa üzemeltetett weboldalakon tartalmi változtatást hajtson végre. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó ajánlati kötöttsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn.

2.A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók
A Webáruházban forgalmazott termékek egyedi és/vagy kis szériás gyártásúak, így előfordulhat szín és anyagminőségi és egyéb eltérések, amik a megvásárolt termékek minőségét, felhasználhatóságát nem befolyásolják.

3.Bevezető rendelkezések

3.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban mint „ÁSZF”) az Anoli Stúdió Bt (székhelye 9081 Győrújbarát, Géza fejedelem utca 21., Cégjegyzékszám: Cg.08-06-014476 , továbbiakban mint „Eladó” illetve „Szolgáltató”) és a vevő (a továbbiakban mint „Vevő” illetve „Felhasználó”) jogainak és kötelezettségeinek szabályozását tartalmazza az Eladó által működtetett Webáruházon keresztül értékesített termékek adásvételével kapcsolatban, és elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, amely az interneten, az elektronikus áruházon keresztül a Vevő és az Eladó között jön létre (a továbbiakban mint „Adásvételi szerződés”).

3.2. Fogalmak
3.2.1. Vevő alatt azt a természetes vagy jogi személyt értjük, aki elektronikus úton árut rendel a www.partydoboz.hu URL alatt működtetett Webáruházon keresztül. Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja, vagy a Webáruházban regisztrál, saját fiókot hoz létre (a “vevő”). A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.
3.2.2. Az elektronikus megrendelés alatt azt az elektronikus formában elküldött nyomtatványt értjük, amely információt és adatokat tartalmaz a Vevő személyéről, a Webáruház választékából megrendelt termék/termékek listájáról és ezen termék/termékek teljes vételáráról. Az elküldött megrendelés Adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat. Az Adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között a megrendelésnek az Eladó által elküldött e-mailes visszaigazolásával jön létre. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. A visszaigazolás megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg! Kérdése esetén lépjen kapcsolatba a Webáruházzal. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra a Magyarország joga irányadó.Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az ÁSZF minden rendelkezését, annak a megrendelés elküldésének napján hatályos állapotában, valamint elfogadja a megrendelt árunak a Webáruházban feltüntetett hatályos árát, mint vételárat.
3.2.3. Áru, illetve termék alatt minden olyan termék értendő, amely a www.partydoboz.hu oldalon kerül bemutatásra és tulajdonságai tekintetében részletes leírásra.

4.A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti” szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja, vagy a Webáruházban regisztrál, saját fiókot hoz létre (a “vevő”). A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.

5.A Webáruház használata

5.1. A www.partydoboz.hu oldalon a vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, a kedvezmények igénybevételét, illetve lehetővé teszi a rendelés állapotának nyomon követését.

5.1.1.Vásárlás regisztrációval
5.1.1.1.A regisztráció egyszerűen, egy regisztációs űrlap kitöltésével és elküldésével lehetséges. Fenti regisztráció vásárlástól független. A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, a későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégezni. A Webáruházban való regisztrációval, illetve a Webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Anoli Stúdió Bt a vevő személyes adatait az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje. A jelen ÁSZF és az Adatkezelési szabályzat ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF és az adatkezelési szabályzat változásait nyomon követi.  Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et vagy annak bármely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a Webáruház használatára, illetve a Webáruház által kínált szolgáltatások igénybevételére.
5.1.1.2. A Webáruházban történő regisztráció a főoldalon található, a Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével lehetséges. A regisztrációhoz kapcsolódó, illetőleg a regisztráció nélkül történő vásárláshoz a webáruházi megrendelés menetében a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező.
5.1.1.3. Az adatok megadását követően a regisztráció érvényesítésre kerül, erről a Webáruház automatikusan e-mailt küld a vevőnek. A regisztrációt követően a vásárlási, illetve megrendelési folyamat már végrehajtható.
5.1.1.4. Bármelyik regisztrációt, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, az Anoli Stúdió Bt jogosult érvénytelennek nyilvánítani, és a regisztrációt deaktiválni vagy törölni.
5.1.1.5. Helytelenül vagy hibásan megadott adatokkal történt regisztrációból eredő szállítási vagy egyéb felmerülő többletköltség a Vásárlót terheli. A telefonos elérhetőség pontos feltüntetése fontos, mivel az Üzemeltető (Eladó) a kiszállításokat megelőzően ennek időpontjáról telefonon egyeztethet.

5.1.2. Vásárlás regisztráció nélkül
A regisztráció nélkül is végrehajtható a vásárlási folyamat.
5.1.2.1. A vásárlási űrlap kitöltésével és elküldésével. A Webáruházban a regisztráció nélküli vásárlás esetén is a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Anoli Stúdió Bt a vevő személyes adatait az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje. A jelen ÁSzF és az Adatkezelési szabályzat ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF és az adatkezelési szabályzat változásait nyomon követi.
5.1.2.2. A regisztráció nélkül történő vásárlás esetén a webáruházban, a vásárlási, megrendelési folyamat közben a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező.
5.1.2.3. A mezők kitöltése után, és a számlázási adatok (amennyiben ezek eltérők) megadása után, a szállítási mód és fizetési mód kiválasztása után, a „vendég” mód véglegesítésével történik a megrendelés véglegesítése.
5,1.2.4.  A regisztráció nélküli vásárlás esetén, amennyiben a kitöltött űrlap helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, az Anoli Stúdió Bt jogosult a megrendelést érvénytelennek nyilvánítani és törölni.
5.1.2.5. Helytelenül vagy hibásan megadott adatokkal történt megrendelésből eredő szállítási vagy egyéb felmerülő többletköltség a Vásárlót terheli
5.2.Megrendelés feltételei és folyamata
5.2.1. A megrendelések leadása a www.partydoboz.hu webcímen található Webáruházban elektronikus úton lehetséges. Az Eladó szükség szerint telefonon, faxon, e-mailen leadott rendeléseket is teljesít. A megrendelést a Webáruház csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti és a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési szabályzatot elfogadta és magára nézve azt kötelezőnek ismerte el.  Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

5.2.2. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés megerősítése” gomb megnyomása előtt, a szállítási cím tekintetében a „Kassza/Szállítási cím” alatt, egyébként pedig a „Adataim” gombra kattintva van lehetőség. A visszalépéshez a kereső ’Vissza’ gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’Adataim’ menüpontban. A “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően adatbeviteli hibát észlel, ebben az esetben ezt haladéktalanul jelezni kell az megrendeles@partydoboz.hu e-mail címen. Különösen fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert az Eladó a kiszállítást megelőzően telefonos egyeztetést kezdeményezhet, amely meghiúsulása esetén mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

5.3. A vevő a Webáruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket, azt a „ Kosár”-ba helyezi, majd ezután a „Fizetés” oldalra lép, ahol megadja szállítási és számlázási címét, majd véglegesíti rendelését.
5.4. A rendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a rendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (csomagolási, fuvarozási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár. A Webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával. Az oldalon feltüntetett árak minden esetben bruttó árak. Cégünk az Anoli Stúdió Bt alanyi adómentes adóalany, azaz adómentes tevékenységet végző adóalany, így árainkba áfa nem kerül felszámolásra.
A Webáruházban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásáig érvényesek. Amennyiben hibás ár kerülne a Webáruházban feltüntetésre, ideértve különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árakat,  valamint a nyilvánvalóan téves, rendszerhiba vagy más ok miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Anoli Stúdió Bt nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Az Eladó ez esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A Webáruházban szereplő termék képek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót. Az Eladó időről időre különböző kedvezményeket is érvénybe léptethet, amit az Eladó bármikor egyoldalúan fel is függeszthet.

5.5. A Webáruházban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Webáruházban kínált termékek minőségével, használatával, kapcsolatban a Webáruházban szereplő információn túli tájékoztatást az Anoli Stúdió Bt ügyfélszolgálata nyújt.

6.A rendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte

6.1..A Webáruházban leadott rendelés a Ptk. 6:64. § szerinti jogi kötőerővel rendelkező ajánlattételnek minősül, melyet a vevő tesz a www.partydoboz.hu webáruházon keresztül az Eladó felé. A szerződés az ajánlat Anoli Stúdió Bt általi elfogadásával jön létre.
6.2. A vevő által a Webáruházban leadott rendelés (ajánlat) megérkezését az Anoli Stúdió Bt automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül visszaigazolja a vevő részére. A visszaigazoló e-mail az alábbi adatokat tartalmazza: Megrendelő adatai, Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefon, Szállítási adatok, Szállítási név, Város / Kerület, Cím, Számlázási adatok, Számlázási név, Város/Kerület, Cím, Adószám, Megjegyzés.  A visszaigazoló email kizárólag tájékoztató célt szolgál, célja a vevő tájékoztatása arról, hogy a rendelés az Anoli Stúdió Bt-hez beérkezett. A visszaigazoló e-mail nem minősül az Anoli Stúdió Bt részéről a vevő által a Webáruházon keresztül tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazoló e-mail nem keletkeztet szerződést a vevő és az Anoli Stúsió Bt között.  A szerződés akkor jön létre, amikor a vevő rendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. Az elfogadó e-mailben az Anoli Stúdió Bt tájékoztatja a vevőt többek között a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható időpontjáról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre. Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül visszaigazolja. A hétvégén, vagy ünnepnapon leadott megrendelések az ezt követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra.

6.2.2.A vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg az Anoli Stúdió Bt-től az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni.

6.3.. A rendelés véglegesítését követően észrevett az esetleges adatbeviteli hibákat (így különösen a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban szereplő hibákat) a vevő köteles a lehető leghamarabb, a visszaigazoló e-mailben szereplő hibák tekintetében az email kézhezvételét követő 1 munkanapon belül jelezni az Anoli Stúdió Bt felé.

6.4.A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ha azt az Anoli Stúdió Bt nem iktatja és utóbb nem lesz hozzáférhető, ha a korábbi, már teljesített vásárlások adatait a vevő az oldalra belépve nem tudja a megtekinteni.

6.5.A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

6.6.A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik meg.

6.7.Az Anoli Stúdió Bt ezúton is tájékoztatja a vevőt, hogy a Webáruházban történő internetes rendelés nyomán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Ptk. szerinti fogyasztó rendel a Webáruházban, úgy a szerződés a fentieken túlmenően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

7.Fizetési módok

A Webáruházban vásárolt termékek vételárát és a kapcsolódó díjakat (pl. szállítási díj) a vevő legkésőbb a rendelt termékek átvételekor köteles teljes egészében, levonások és visszatartások nélkül megfizetni.
A rendelés ellenértékét az alábbi módokon lehet teljesíteni

7.1. Készpénzes fizetés: személyes átvétel esetén kizárólag a H-9081 Győrújbarát, Géza fejedelem utca 21. székhelyen lehet.

7.2. Előre utalás esetén a megrendelés teljes összegét a bankszámlaszámra kell utalni. Az Eladó a rendelést csak a teljes összeg hiánytalan megérkezését követően teljesíti. Az átutaláshoz szükséges adatok:
Cégnév: Anoli Stúdió Bt
Adószám: 25177169-1-08
Kedvezményezett bankja: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: (HU42) 1040 0511 – 5052 6775 – 8149 1000
A közleményben kérjük tüntessék fel a rendelésszámot, mint azonosítót!

7.3.  A Webáruházban történő rendelés esetén mód van internetes bankkártyás fizetésre is. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion Smart Gateway fizető kapun keresztül lehetősége van
Mastercard vagy Maestro bankkártyát
Visa vagy Electron bankkártyát
Amex bankkártyát használni.
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció. A fizetéskor meg kell adnia bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
Ha azonban vevő regisztrál, soha többé nem kell begépnie a kártyaadatait egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail cím és jelszó. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!
Ha nincsen bankkártyája, akkor a fizetéshez használhat előre feltöltött Barion egyenleget, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak Önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail cím és jelszó megadásával tud fizetni.
A bankkártyás fizetésnek nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. A Barion egyenlegkezelés szintén ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.
A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngészője zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.
További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalán: www.barion.com

8.Szállítás

A szolgáltató csak Magyarország területére szállít.
A vevő a megrendelt terméket személyesen vagy kiszállítás útján veszi át.
A rendeléseket a Webáruház a készlet függvényében általában 1-5 munkanapon belül tudja teljesíteni. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni. Tartós készlethiány miatti késedelemért az Eladó nem felel, felajánlja a vevőnek a részszállítás lehetőségét, vagy a rendeléstől való elállás jogát.
8.1. Személyes átvétel: kizárólag a Anoli Stúdió Bt székhelyén (H-9081 Győrújbarát, Géza fejedelem utca 21.) lehetséges, előre egyeztetett időpontban.
Telefonos egyeztetés: +3630/277-6058
8.2. Kiszállítás esetén az Anoli Stúdió Bt a megrendelt és kiszállítani kért terméket szállítási díj ellenében – vagy, amennyiben az Anoli Stúdió Bt meghatározott feltételek esetén ingyenes kiszállítást vállal, úgy ingyenesen – saját maga, vagy fuvarozó, vagy postai szolgáltató igénybevételével kiszállítja/ kiszállíttatja a vevő által megjelölt helyre (Csomagátvételi pont/házhoz szállítás). Az ingyenes kiszállítási feltételt az Anoli Stúdió Bt bármikor jogosult előzetes értesítés nélkül megszüntetni, mely a már visszaigazolt ingyenes kiszállításokat nem érinti.
8.3.A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. A kiszállításnál a MPL Magyar Posta Futárcég mindenkori díjai az irányadóak.
8.4. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. Az esetlegesen nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.
8.5. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 9-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.
8.5. Külföldi rendelés esetén a vevő minden esetben köteles a vételár és a szállítási költség teljes összegét előre átutalni, az Anoli Stúdió Bt kizárólag a teljes összeg megérkezését követően adja át szállításra a rendelt terméket / termékeket.

 

9.Vásárolt termékek lényeges tulajdonságai, jótállás

9.1 A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő leírás vagy adatlap tartalmazza.
A Webáruházban forgalmazott termékek egyedi és/vagy kis szériás gyártásúak, így előfordulhat szín és anyagminőségi és egyéb eltérések, amik a megvásárolt termékek minőségét, felhasználhatóságát nem befolyásolják.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.
Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

9.2. A Webáruházban vásárolt termékek használata előtt javasolt ellenőrizni a termék kifogásolhatatlan állapotát. A Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.
9.3. A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kicserélést. A kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn – lehetőleg 15 napon – belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
9.4.A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a vásárló köteles figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használati dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.
9.5. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen igényérvényesítési jogosultságát elvész.
9.6.Termékszavatossági igényt kizárólag a gyártójával vagy forgalmazóval szemben lehet gyakorolni.
9.7. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: · a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy · a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy · a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
9.8.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
9.9. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
9.10. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék saját költségén történő újbóli kiszállítását.

10. A vásárlástól való elállás joga

10.1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül lehet gyakorolni. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.
10.2. A vásárló a szerződéstől, a termék átvételét követő tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Elállás csak írásban történhet. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
10.4.Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:
10.4.1. A vásárló a terméket az elállási jog közlésétől számított 14 napon belül köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. A visszajuttatás költségei a vásárlót terhelik. Utánvétes terméket a Webáruház nem vesz át.
10.4.2. Amennyiben az elállási jog fennáll, a Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes és nem használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
10.4.3. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban jelentheti be. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.
10.4.4. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
10.4.5. Eladó a termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb a termék Eladóhoz való megérkezést követő 14 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. Eladó a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségeire is.
10.5. A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.
10.6. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken.

11.A felelősség szabályai

11.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
11.2. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
11.2.1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
11.2.2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
11.2.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
11.2.4. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
11.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
11.2.6. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
11.3. A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.
11.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
11.5.A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ az adatvédelmi szabályzatban található. A vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.
11.6. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz.
11.7. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.
11.8. A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webáruház jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.
11.9.A Webáruház vagy annak bármely része más domain-en például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.
11.10. Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.
11.11. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

12.Jogérvényesítés, jogorvoslati lehetőségek

12.1. Panaszkezelés
12.1. 1. A Bármely vevő az általa rendelt termékkel vagy az Anoli Stúdió Bt tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1. pontban meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő.
12.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztónak minősülő vevők által előterjesztett szóbeli panaszt az Anoli Stúdió Bt azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a fogyasztónak minősülő vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Anoli Stúdió Bt a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
(a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a panaszos fogyasztónak átadja, (b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a panaszos fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló alábbi részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi (és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el).
12.1.3.Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.
12.2.A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Győri Járásbíróság illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.
A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk és a Békéltetői Testületek elérhetőségei az adatvédelmi irányelvek között található.
A fogyasztó a bírósági eljárás elkerülése érdekében jogosult továbbá az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform igénybevételére, amely az alábbi linken érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
A webáruház egyedi fejlesztései az Anoli Stúdió Bt tulajdonát képezik.
A webáruházat készítette:
Név: R-BIS Kft.
Székhely: H-9061 Vámosszabadi, Kökényszeg utca 10.
Cégjegyzékszám: 08-09-014226
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Adószám: 13774721-2-08
Telefonszám: +36 30 530 35 03
E-mail: info@r-bis.hu
Honlap: https://www.r-bis.hu/

A webáruház nyílt forráskódú rendszereket is felhasznál.
Az áruház kialakításakor figyelembe vettük a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január
28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt
2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelemről
Az Online Privacy Alliance ajánlásait (https://www.privacyalliance.org)
A webáruház egyedi fejlesztései a fejlesztő és egyben üzemeltető Anoli Stúdió Bt tulajdona. © Minden jog fenntartva 2021
A Webáruház tárhelyszolgáltatója:
Cégnév: Nethely Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Adószám: 23358005-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-961790
Telefonszám: +36 1 445 2040
e-mail: info@nethely.hu

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Megrendelése véglegesítésével és elküldésével Ön elfogadta a jelen ÁSZF tartalmát.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!